Sóc un càrrec local electe, què he de fer per col·laborar?

Els Ajuntaments han de col.laborar en un referèndum, una consulta o unes eleccions si són requerits a fer-ho per part de la Junta Electoral corresponent. És la Junta Electoral la que estableix quins són els col.legis electorals i els Ajuntaments han de facilitar l’accés als locals que siguin de titularitat municipal. Així mateix els Ajuntaments posen a disposició de la Junta Electoral els espais públics on es poden celebrar actes electorals. En cas de dubte, els Ajuntaments han de sol.licitar un informe signat al Secretari o Secretària de la Corporació per tal d’esvair qualsevol dubte sobre la legalitat de la col.laboració sol.licitada.