On puc trobar la documentació legal pertinent?

  1. Constitució espanyola
  2. Estatut d’autonomia de Catalunya
  3. Llei Orgànica del Règim Electoral General
  4. Llei Orgànica de regulació de les diverses modalitats de referèndum
  5. Codi de bones pràctiques sobre referèndums – Comissió de Venècia (Consell d’Europa)