Com saber si un referèndum és legal?

Saber si un referèndum, una consulta o unes eleccions són legals és molt senzill. Només són legals si cada persona amb dret a vot rep una comunicació oficial al seu domicili. Normalment es tracta d’una targeta que certifica que el destinatari està inclòs en el cens electoral. La targeta inclou el nom i cognoms de l’elector o electora, el número del seu Document Nacional d’Identitat així com la mesa i el col.legi electoral on ha d’emetre el seu vot. El cens electoral ha d’estar disponible per a ser consultat en un local oficial. Els llocs de votació tenen habilitats espais (cabines) per poder garantir el secret del vot. Tot el procediment està presidit pels principis de legalitat, transparència, neutralitat i protecció de les dades personals.