Com saber si un referèndum és legal?

Saber si un referèndum, una consulta o unes eleccions són legals és molt senzill. Només són legals si cada persona amb dret a vot rep una comunicació oficial al seu domicili. Normalment es tracta d’una targeta que certifica que el destinatari està inclòs en el cens electoral. La targeta inclou el nom i cognoms de l’elector o electora, el número del seu Document Nacional d’Identitat així com la mesa i el col.legi electoral on ha d’emetre el seu vot. El cens electoral ha d’estar disponible per a ser consultat en un local oficial. Tot el procediment està presidit pels principis de legalitat, transparència, neutralitat i protecció de les dades personals.