El camí més segur

Hi ha un problema d’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya. Un problema que té arrels profundes i una causa ben concreta i relativament recent: la Sentència del Tribunal Constitucional que va alterar l’Estatut aprovat en referèndum pels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

L’absència de diàleg entre els governs de Catalunya i Espanya en els darrers cinc anys no ha fet sinó agreujar el problema.

La majoria dels catalans i catalanes volen trobar una solució a través del diàleg, la negociació i el pacte. Un pacte que hauria de servir per enfortir l’autogovern de Catalunya, millorar el seu finançament i reconèixer el caràcter plurinacional d’Espanya. Aquest pacte hauria de ser ratificat a les urnes per la ciutadania de Catalunya i el conjunt dels ciutadans i ciutadanes espanyols. Volem votar amb totes les de la llei!

Socialistes catalans i socialistes espanyols hem signat la Declaració de Barcelona que recull moltes de les coses que cal acordar per resoldre el problema.

Sobre aquestes qüestions he escrit el llibre “La tercera vía. Puentes para el acuerdo” editat per Los Libros de la Catarata. I també trobaràs molt material a la meva pàgina web sobre Reforma Federal.